BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 26 juli 2018 var 8 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 71 stycken. Antalet aktier och […]

BrainCool AB (publ) – Senarelägger kvartalsrapport

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) senarelägger kvartalsrapport  Ladda ner som PDF   Styrelsen i BrainCool AB (publ) har den 13 juli 2018 beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets kvartalsrapport för perioden april-juni 2018. Nytt datum för publicering har bestämts till måndagen 27 augusti 2018. Anledningen till senareläggningen är den ökade arbetsbelastningen med anledning av utdelningen av dotterbolaget […]

BrainCool AB (publ) – Tillförs 4 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) tillförs 4 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner  Ladda ner som PDF   Den första inlösenperioden för BrainCools teckningsoptioner av serie TO1 har nu avslutats i samband med att teckningen registrerats hos Bolagsverket idag. Bolaget tillförs därmed cirka 4 TSEK, vilket motsvarar 253 nya aktier. De som tecknat sig i inlösenperioden har fått […]