Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF   Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 juli 2018, kl 09.00 i BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: […]

BrainCool AB (publ) – Publicerar informationsmaterial inför extra bolagsstämma

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) publicerar informationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018 Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) publicerar presentationsmaterial inför extra bolagsstämma den 25 juli 2018.   -Bakgrund och motiv BrainCools styrelse har lämnat förslag till extra bolagsstämma den 25 juli 2018 att genom utdelning överföra samtliga aktier i PolarCool till aktieägarna […]

BrainCool AB (publ) – Föreslår utdelning av PolarCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) föreslår utdelning av PolarCool AB Ladda ner som PDF   Styrelsen i BrainCool AB (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om att bolagets aktier i PolarCool AB delas ut till BrainCools aktieägare. Enligt förslaget bemyndigas styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Avsikten är att PolarCool AB ska […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller patentgodkännande för teknik vid frossbrytningar

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB erhåller patentgodkännande för teknik vid frossbrytningar (”shivering”) vid nedkylning med BrainCool System Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ ) har erhållit patentgodkännande från svenska Patent- och registreringverket (PRV) för bolagets teknik att upptäcka frossbrytningar (”shivering”) för produkten BrainCool System. VD Martin Waleij kommenterar: Att vår teknik för att hantera frossbrytningar vid […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)  Ladda ner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 7 juni 2018 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 79 stycken. Antalet aktier och […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller patentgodkännande i USA

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) erhåller patentgodkännande i USA Ladda ner som PDF   BrainCool AB, ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det amerikanska patentverket – United States Patent and Trademark Office – har utfärdat ett ”Notice of Allowance” för patentansökan nr 15/174,4. Detta patentgodkännande resulterar i en förstärkning och förlängning av skyddet avseende BrainCools […]

BrainCool AB (publ ) – Erhåller marknadsgodkännande i Mexico

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ ) erhåller marknadsgodkännande i Mexico samt en första order  PDFLadda ner som   BrainCool AB (publ) har erhållit marknadsgodkännande för BrainCool System i Mexico. Godkännandet motsvarar produkten IQool™ Warm System för USA marknaden med en ny värmefunktion som på ett effektivt sätt kan reglera kroppstemperaturen. Bolaget har även erhållit en första order […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller innovationspris från Frost & Sullivan för IQool System i USA

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool erhåller innovationspris från Frost & Sullivan för IQool System i USA Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) har erhållit ett innovationspris från Frost & Sullivan för hypotermiprodukten IQool System. Frost & Sullivan presenterar varje år detta pris till det företag som har utvecklat ett innovativa produkter som ligger i i framkant inom […]