BrainCool AB (publ) – Delar ut PolarCool AB till aktieägarna

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool delar ut PolarCool AB till aktieägarna efter positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skattefri Lex Asea-utdelning  Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) har erhållit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden för en skattefri utdelning av aktierna i dotterbolaget PolarCool AB, enligt de s.k Lex ASEA- reglerna. Redan under april erhöll bolaget ett positivt yttrande […]

BrainCool AB (publ) – Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1, 21 maj – 4 juni 2018

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO1, 21 maj – 4 juni 2018 Ladda ner som PDF   Som en del i BrainCools finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har BrainCool delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 21 maj – 4 juni 2018 kan innehavare av optionerna (TO1) växla dessa till […]

BrainCool AB (publ) – Exercise period for BrainCool’s warrants, TO1, 21 May – 4 June 2018

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Exercise period for BrainCool’s warrants, TO1, 21 May – 4 June 2018 Download as PDF   As part of our financing strategy and the agreement with L1 Capital, BrainCool has distributed free warrants to the company’s shareholders to reduce dilution. During the period of May 21 to June 4, 2018, holders of TO1 Warrants can […]

BrainCool AB (publ) – FDA godkänner nytt system i USA

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Genombrott för BrainCool AB (publ) – FDA godkänner nytt system i USA Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ ) har erhållit marknadsgodkännande för IQool™ System med en ny värmefunktion för USA marknaden som på ett effektivt sätt kan reglera kroppstemperaturen. Nyheten publiceras samtidigt i ett pressmeddelande på engelska för den amerikanska marknaden, som […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF    Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 21 maj 2018 var 8 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 89 stycken. Antalet aktier och […]