BrainCool Ab (publ) – Förstärker organisationen inom onkologi

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool förstärker organisationen inom onkologi. Studie visar på hög dödlighet och höga hälsovårdskostnader vid oral mukosit Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) har slutit avtal med professor Mats Jontell som Clinical Advisor för bolagets projekt inom oral mukosit som är en del av affärsområdet Pain Management. Mats Jontell är professor emeritus vid Institutionen […]

BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Laddaner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 28 mars 2018 var 16 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 97 stycken. Antalet aktier och antalet […]

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ) Ladda ner kallelsen här Ladda ner Fullmakt här Ladda ner årsredovisningen för 2017 här Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2018, kl 09.00 i BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Rätt att delta och anmälan […]