BrainCool AB (publ) – Ökning i antalet aktier

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF   Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 26 februari 2018 var 17 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 113 stycken. Antalet aktier och […]

BrainCool AB (publ) – Incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” fulltecknas av ledning och anställda Ladda ner som PDF Samtliga teckningsoptioner i BrainCools incitamentsprogram ”TO Serie 2018-2021” tecknas av ledning och anställda, totalt 500 000 teckningsoptioner. Bland annat tecknar Bryan Nicholson, Vice President Global Sales & Marketing, 400 000 teckningsoptioner. Inlösenperiod är januari 2021. Vid fullt inlösen kommer aktiekapitalet att öka med […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB erhåller etikgodkännande för studier inom upprepade huvudkollisioner Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ) har erhållit etikgodkännande från Etikprövningsnämnden för studier avseende medicinsk kylning som behandling mot upprepade huvudkollisioner inom amerikansk fotboll. Studien är designad för att utvärdera effekten av behandling med hjärnkylning vid upprepade huvudkollisioner. Studien leds av professor Patrik Midlöv vid […]