BrainCool AB (publ) – Cooral™ System erhåller formgivningsskydd (”design patent”) i USA

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCools produkt Cooral™ System erhåller formgivningsskydd (”design patent”) i USA Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ), ett medicinteknikföretag inriktat på medicinsk kylning, meddelar att det amerikanska patentverket har godkänt bolagets ansökan (US Patent and Trademark Office reference number DM/093 813 Cooling device for prevention of oral mucositis) för ett “design patent” (motsvarande formgivningsskydd […]

BrainCool AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF   Tisdagen den 23 januari 2018 har det hållits extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med […]

BrainCool AB (publ) – Får bidrag på tolv (12) mkr från EU

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) får bidrag på tolv (12) mkr från EU Ladda ner som PDF   EU har beslutat att stödja ett projekt – Brain Save – lett av BrainCool för att vidareutveckla produkter för strokebehandling. Projektet drivs av ett konsortium som leds av BrainCool och består av konsortiedeltagare från Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och […]

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF    Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017. Antalet konvertibler som konverterades den 9 januari 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 130 stycken. Antalet aktier och […]

BrainCool AB (publ) – Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extrastämma

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 23 januari 2018 kl. 18.00 på Medicon Village i Lund.   Ladda ner som PDF   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 januari 2018, och […]