BrainCool AB (publ) – Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Företrädesemissionen tecknad till cirka 49 MSEK Ladda ner som PDF    Företrädesemissionen i BrainCool AB (publ) tecknades till cirka 49 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 83 procent, varav cirka 64 procent tecknades med företrädesrätt. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 4,6 MSEK och garantikostnaderna uppgår till cirka 3,65 MSEK. BrainCool tillförs därmed […]