BrainCool AB (publ) – Offentliggör tilläggsprospekt 2

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt   BrainCool AB har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-5637) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”) och det tillägg till Prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 maj 2017 (Finansinspektionens […]

BrainCool AB (publ) – VD Martin Waleijs presentationer från BioStock Live i Stockholm samt Stora Aktiedagen i Malmö

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Se VD Martin Waleijs presentationer från BioStock Live i Stockholm samt Stora Aktiedagen i Malmö.   BioStock Live – Presentation och intervju (2017.05.18) https://www.youtube.com/watch?v=tI1PUvyfJ_M (enbart intervju) https://youtu.be/q9NPJgB2HO4   Stora Aktiedagen – Presentation och intervju (2017.05.23) https://youtu.be/UPCHzzdgbDo     För mer information Martin Waleij – VD +46 – 733 -93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se

BrainCool AB (publ) – Presentation den 23 maj på Stora Aktiedagen i Malmö

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) presentation den 23 maj på Stora Aktiedagen i Malmö   Stora Aktiedagen BrainCool presenterar på den Stora Aktiedagen i Malmö, klockan 08:30, och ställer samtidigt ut en del av bolagets produkter. Presentationen fokuserar på USA marknaden och utvecklingen inom medicinsk kylning, och kan följas live via följande länk:   https://www.aktiespararna.se/live När: Tisdagen 23 […]

BrainCool AB (publ) – Styrelse och ledning tecknar fullt i incitamentsprogram

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Styrelse och ledning tecknar fullt i incitamentsprogram Ladda ner som PDF   Vid en extra bolagsstämma 2014 beslutades att införa ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 622 872 teckningsoptioner. Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs […]

BrainCool AB (publ) – Offentliggör tilläggsprospekt

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt Ladda ner som PDF Ladda ner tilläggsprospektet här   BrainCool AB har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-5673) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas […]

BrainCool AB (publ) – Freiburgs Universitetssjukhus startar rekrytering av tyska patienter i PRINCESS-studien.

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Freiburgs Universitetssjukhus startar rekrytering av tyska patienter i PRINCESS-studien efter erhållet etikgodkännande. Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) breddar patientunderlaget ytterligare för de kliniska prövningarna av RhinoChill® i och med beslutet av Freiburgs Universitetssjukhus att delta i PRINCESS-studien. Freiburgs Universitetssjukhus är sedan tidigare kund till RhinoChill® och har god erfarenhet då de har behandlat över 100 patienter […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för produkten The IQool System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB erhåller 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för produkten The IQool System Ladda ner som pdf   BrainCool tillkännager idag att bolaget har erhållit marknadsgodkännande på den amerikanska marknaden för IQool™ System av US FDA, nästa generations temperaturregleringssystem som kan användas vid alla typer av kliniska områden. IQool™ System är ett ytkylningssystem för […]

BrainCool AB (publ) – Offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 58,5 MSEK Ladda ner som PDF   Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. […]