BrainCool AB (publ) – Stämmokommuniké från extra bolagsstämman

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ) Ladda ner som PDF Den 24 april 2017, hölls extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt. Beslut om företrädesemission Bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 5 april 2017 om företrädesemission i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor: […]

BrainCool AB (publ) Senarelägger datum för årsstämma och delårsrapport

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool senare lägger datum för årsstämma och delårsrapport Ladda ner som PDF Med anledning av planerad företrädesemission har styrelsen i BrainCool beslutat att flytta datum för årstämma till 29 juni. Tidigare kommunicerat datum var 27 juni. Nytt datum för publicering av kvartalsrapport 1 blir 15 maj, tidigare kommunicerat datum var 11 maj. För mer information […]

BrainCool AB (publ) Kallar härmed till extrastämma måndagen den 24 april

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extrastämma måndagen den 24 april 2017 kl. 18.00 på Medicon Village i Lund. Ladda ner som PDF   Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2017, och […]

BrainCool AB (publ) Beslut om företrädesemission om cirka 58,5 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 6 april 2017 Ladda ner som PDF Beslut om företrädesemission om cirka 58,5 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma   Den 5 april 2017 beslutade styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av högst 11 706 064 aktier till en teckningskurs om […]

BrainCool AB (publ) – BrainCool System erhåller marknadsgodkännande för BrainCool System i Australien

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool System erhåller marknadsgodkännande för BrainCool System i Australien   Ladda ner som PDF   Läkemedelsverket i Australien (TGA) har godkänt BrainCool System för marknadsföring och försäljning i Australien. Marknadsgodkännandet sker efter att TGA i december 2016 valde ut BrainCool System för en audit (”revision”), där en av huvudanledningarna var de risker för infektioner som […]

BrainCool AB (publ) Erhåller marknadsgodkännande i Australien

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 6 april 2017 Ladda ner som PDF   BrainCool System erhåller marknadsgodkännande för BrainCool System i Australien Läkemedelsverket i Australien (TGA) har godkänt BrainCool System för marknadsföring och försäljning i Australien. Marknadsgodkännandet sker efter att TGA i december 2016 valde ut BrainCool System för en audit (”revision”), där en av huvudanledningarna var de risker […]