BrainCool AB (publ) Abstract Oral Mucositis accepterat för MASCC 2017, med första data på cancer patienter

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 28 mars 2017 Ladda ner som PDF   BrainCool: Abstract Oral Mucositis accepterat för MASCC 2017, med första data på cancer patienter MASCC är en stor internationell kongress (MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer) som hålls den 23- 25 juni i Washington DC, USA. Kongressen har accepterat ett abstract från BrainCool för […]

BrainCool AB (publ) Regulatoriskt genombrott i USA för Rhinochill mot migrän

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 27 mars 2017 Ladda ner som PDF   Regulatoriskt genombrott i USA för Rhinochill mot migrän BrainCool AB (publ) har fått besked av amerikanska FDA om ett så kallat De Novo 510 (k) förfarande för behandling av migrän med bolagets produkt RhinoChill System. Beskedet från FDA är ett genombrott på flera olika områden, säger […]

BrainCool AB (publ) Offentliggör tidplan för NHS klinisk studie migrän i England samt presentation migrän studier vid vetenskapligt möte

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 22 mars 2017 Ladda ner som PDF   BrainCool AB offentliggör tidplan för NHS klinisk studie migrän  i England samt presentation migrän studier vid vetenskapligt möte. Dr. Jitka Vanderpol, prövningsledare för den första kliniska migränstudien CoolHead 1 med RhinoChill samt den nyligen godkända multicenterstudien The BrainCool Migraine trial i Storbritannien,  presenterade sin forskning  ”Intranasal […]

BrainCool AB (publ) Tecknar avtal om kliniska studier och erhåller etikgodkännande för behandling av migrän i England

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 16 mars 2017 Ladda ner som PDF   BrainCool AB tecknar avtal om kliniska studier och erhåller etikgodkännande för behandling av migrän i England BrainCool AB har tecknat avtal (Clinical Trial Agreement – CTA) med National Health Service (NHS) i norra England för en klinisk multicenterstudie för att behandla migränpatienter med medicinsk kylning i […]

BrainCool AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma 2017 senareläggs till den 27 juni 2016

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 8 mars 2017 Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma 2017 senareläggs till den 27 juni 2016. Tidigare i bokslutskommunikén har angetts att BrainCool AB (publ) planerar att årsstämman ska hållas den 11 april 2017. Styrelsen har nu beslutat att årsstämman skall hållas först den 27 […]

BrainCool AB (publ) Tecknar Clincal Trial Agreement och erhåller etikgodkännande för en holländsk multicenterstudie på migränpatienter

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB tecknar “Clincal Trial Agreement” (CTA) och erhåller etikgodkännande för en holländsk multicenterstudie på migränpatienter. Ladda ner som PDF   BrainCool AB har tecknat ett CTA för en klinisk multicenterstudie på fyra institutioner, under ledning av Hille Koppen, ledande neurolog vid Haga Teaching Hospital. Syftet är att undersöka effekten av BrainCools produkt, RhinoChill System, […]

BrainCool AB (publ) Signs Clinical Trial Agreement and obtains ethics approval for a Dutch multicenter trial with severe migraine patients in hospital

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) signs Clinical Trial Agreement and obtains ethics approval for a Dutch multicenter trial with severe migraine patients in hospital Download as PDF Lund, Sweden March 6, 2017   BrainCool AB has signed a clinical trial agreement (“CTA”) for a multicenter clinical trial at four centres, to be led by Principal Investigator Hille […]