BrainCool AB (publ) – Rättelse gällande Bokslutskommuniké 2016

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Rättelse gällande Bokslutskommuniké 2016 Ladda ner som PDF samt ladda ner korrigerad bokslutskommunike som PDF   En rättad version av  bokslutskommuniké från BrainCool AB (publ) bifogas. Under rubriken rörelsekostnader var fel siffror införda på kvartals bokslut q 4 2016 och q 4 , 2015, vilket nu är korrigerat. Rörelseresultatet är dock detsamma. Braincool ber om […]

BrainCool AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool: Bokslutskommuniké 2016 Ladda ner som PDF (se bifogad pdf för tabell med Nyckeltal) Förslag till disposition av bolagets resultat Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 till 2016-12-31.   VD kommenterar: Vi har fortsatt arbetat intensivt med att bygga upp och utveckla BrainCool under det fjärde kvartalet och inledningen på det nya […]

BrainCool AB (publ) Utökar antal lag för att utvärdera Polar Cap® System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 8 februari 2017 Ladda ner som PDF BrainCool utökar antal lag inom ishockey för att utvärdera Polar Cap® System vid akut behandling av hjärnskakning. BrainCool AB (publ) har utökat den pågående kliniska studien inom ishockey för att behandla hjärnskakningar med bolagets produkt PolarCap® System. Studien mäter hur snabbt spelarna klarar den s.k. hjärntrappan, inklusive antal dagar […]