BrainCool AB (publ) – Uppdatering

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 23 december 2016 Ladda ner som PDF   Ökade forskningsanslag till medicinsk kylning, nya rön kring traumatisk hjärnskada och ökad användning av medicinsk kylning i USA Det statliga Vetenskapsrådet anslår 20 mkr till forskning inom medicinsk kylning. Samtidigt publiceras en tung rapport i Storbritannien om medicinsk kylning vid traumatisk hjärnskada. En marknadsundersökning i USA […]

BrainCool AB (publ) – BrainCool: Korrigering i dagens pressmeddelanden rörande apportemission och riktad nyemission

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Korrigering i dagens pressmeddelanden rörande apportemission och riktad nyemission Se pressmeddelande I de nämnda pressmeddelandena angavs felaktigt att bolaget tillförts 1,5 MSEK respektive 10,2 MSEK. Beträffande 1,5 MSEK avsåg utgivande av aktier kvittning av skuld och beträffande 10,2 MSEK avsåg beloppet apportvärdet vid utgivande av aktier avseende förvärv av tillgångar från Benechill Inc. Bolaget har […]

BrainCool AB (publ) – Apportemission avslutad

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Apportemission avslutad Se pressmeddelande Den tidigare beslutade, och kommunicerade, apportemissionen har nu avslutats. Totalt emitterades 695 606 aktier till en teckningskurs om 14,6969 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs bolaget 10,2 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapital efter denna transaktion uppgår till 1 053 545 kr och antalet aktier till 23 412 128.

BrainCool AB (publ) – Riktad nyemission avslutad

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Riktad nyemission avslutad Se pressmeddelande Den tidigare beslutade, och kommunicerade, riktade nyemission har nu avslutats. Totalt emitterades 129 870 aktier till en teckningskurs om 11,55 kronor per aktie. Genom emissionen tillförs bolaget 1,5 MSEK före emissionskostnader som uppgick till 30 000 kr. Aktiekapital efter denna transaktion uppgår till 1 022 243 kr och antalet aktier till 22 716 […]

BrainCool AB (publ) – Utvärdering av bolagets produkt Cooral System mot oral mukosit

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool startar en utvärdering av bolagets produkt Cooral System mot oral mukosit i ett samarbete med en ledande NHS Trust i London. Ladda ner som PDF   Braincool AB (publ) kommer att under det första kvartalet 2017 starta en internationell produktutvärdering av Cooral System som utvecklats för att motverkar oral mukosit (OM), vilket är ett […]