BrainCool AB (publ) – Erhåller bidrag från Vinnova om 500,000 kr

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande, Lund 17e november 2016 Ladda ner som PDF   BrainCool erhåller bidrag från Vinnova om 500,000 kr för klinisk studie  att motverka Oral Mukosit BrainCools projekt för prevention av oral mucosit (Cooral) har erhållit 500.000 SEK från  VINNOVAs utlysning “Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter – 2016”. BrainCools VD Martin Waleij kommenterar beslutet: […]

BrainCool AB (publ) – Clinical trial agreement with Center for Resuscitation Science at Karolinska Institute and dep. of cardiology Södersjukhuset in Sweden.

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Press release November 10, 2016 Download as PDF   BrainCool AB Clinical trial agreement with Center for Resuscitation Science at Karolinska Institute and dep. of cardiology Södersjukhuset in Sweden. BrainCool AB (publ), a Swedish medical device company with focus on medical cooling and temperature management, has signed a clinical trial to carry out a clinical […]

BrainCool AB (publ) Tecknar avtal med Center for Resuscitation Science vid Karolinska Institutet och hjärtkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 10 november 2016 Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ.) tecknar avtal med Center for Resuscitation Science vid Karolinska Institutet och hjärtkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Brain Cool AB (publ), ett svenskt medicintekniskt företag med fokus på kylning och temperaturkontroll, har tecknat ett avtal för genomförandet av en klinisk studie kring prehospital kylning […]

BrainCool AB (publ) – Förstärker sin organisation

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 20161109 Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ) förstärker organisationen BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, förstärker sin organisation med tre funktioner. Organisationen är kompletterad med följande roller: • Sara Brändén, har tillträtt som Chief Financial Officer. • Iman Ziai, har tillträtt som produktchef för PolarCap System inom affärsområdet hjärnskakning […]