Schiller och BrainCool AB (publ) lanserar The BrainCool System på flera nya marknader

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande Lund 30 maj 2016 Ladda ner som PDF   Schiller och BrainCool AB lanserar The BrainCool System på flera nya marknader   BrainCool AB, ett medicinteknikbolag med fokus på medicinsk kylning, levererar de första enheterna av The BrainCool System till distributionspartnern Schiller AG i Österrike. Samtidigt utökas även bolagens samarbetsavtal till att omfatta flera nya […]

BrainCool AB (publ) – Uppdaterar om EuroHYP-studien

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande Lund 26 maj 2016 Ladda ner som PDF Affärsområde Stroke BrainCool AB uppdaterar om EuroHYP-studien, The BrainCool System levereras till de första klinikerna för hypotermibehandling av stroke   BrainCool AB, ett medicinteknikföretag med fokus på medicinsk kylning, levererar sina första system inom affärsområdet stroke och lämnar en uppdatering om bolagets medverkan i den kliniska […]

Aktieägarinformation

Posted on Posted in Pressmeddelanden

MER FRÅN BOLAGET Lund 25 maj 2016 Ladda ner som PDF Aktieägarinformation   BrainCool AB presenterar under kapitalmarknadsdag med Prohearing Stockholm den 3 juni   Martin Waleij, VD BrainCool AB kommer att presentera bolaget på en kapitalmarknadsdag arrangerad av ProHearing i Stockholm 3 juni kl 10:30.   Övriga medverkande bolag är Diamyd Medical, Easyfill, myFC, […]

BrainCool AB (Publ) – Publicerar delårsrapport för Q1 2016

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kvartalsrapport Q1 – 2016 Ladda ner delårsrapporten som PDF   Resultat och ställning Kvartal 1 i sammandrag 2016 (2015), i tkr Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 678 (650) Resultat efter finansiella poster – 3 043 (-1 489) Av- och nedskrivningar av materiella och 22 (8) och immateriella tillgångar Kassa och bank 870 (6 587) Resultat […]