BrainCool Kommuniké

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 14 april 2016  Ladda ner som PDF   Torsdagen den 14 april 2016, har det hållits årsstämma i Brain Cool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt […]

BrainCool AB (publ) genomför en riktad emission om 10 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Pressmeddelande 14 april 2016  Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ) genomför en riktad emission om 10 MSEK  BrainCool ABs (”BrainCool”) styrelse har, med stöd av bemyndigande beslutat på årsstämma den 26 mars 2015, fattat beslut om en riktad nyemission om totalt 859 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp kvalificerade […]

BrainCool AB (publ) tillkännager idag att amerikanska FDA har beviljat en s.k. Expedited Access Programme (EAP)-process för The Cooral System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ) tillkännager idag att amerikanska FDA har beviljat en s.k. Expedited Access Programme (EAP)-process för The Cooral System. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) har, efter att ha granskat bolagets kliniska utvecklingsplaner och efter att ha fört en dialog med bolaget, valt ut BrainCool ABs produkt The Cooral […]

BrainCool AB (publ) – Announces FDA grants Expedited Access Programme (EAP) for the Cooral System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Download as PDF   BrainCool AB announces FDA grants Expedited Access Programme (EAP) for the Cooral System. BrainCool announced today that, based on recent communication and presentation of the clinical development plan of BrainCool AB to the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”), the Company has been granted and been selected as part of the […]