Brain Cool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner årsredovisningen som PDF   BrainCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2015. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan. Det går även att beställa en utskriven version via redovisning@braenden.se. För ytterligare information: Martin Waleij VD, BrainCool AB (publ) Telefon: 0733- 93 70 76 E-post: martin.waleij@braincool.se

Kallelse till årsstämma i BrainCool Ab (publ) torsdagen den 14 april

Posted on Posted in Bolagsstämma

Ladda ner kallelsen som PDF Ladda ner årsredovisningen som PDF Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 april 2016 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]