BrainCool AB (publ) startar dotterbolag inom idrottsmedicin och beslutar starta utredning om utdelning eller försäljning-utlicensiering av verksamheten

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 17 december 2015 Startar dotterbolag inom idrottsmedicin och beslutar att starta utredning om utdelning eller försäljning/utlicensiering av verksamheten Styrelsen i BrainCool AB (publ) har beslutat att starta ett dotterbolag med fokus på applikationen avseende medicinsk kylning vid hjärnskakning i samband med idrottsutövning. Bolaget kommer även att utvärdera olika alternativ för utdelning eller försäljning av denna verksamhetsgren. Verksamheten inom idrottsmedicin skall särskiljas och renodlas för att ge styrelsen utrymme att under […]

BrainCool AB (publ) – Satsning på ny indikation behandling av hjärnskakning

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF   Pressmeddelande 20151210 BrainCool AB (publ) – offentliggör satsning på ny indikation, behandling av hjärnskakning Under det gångna året har Brain Cool AB (publ), inom ramen för sin utveckling av ett portabelt kylsystem, identifierat och vidareutvecklat ett nytt verksamhetsområde, kylning av lättare traumatiska hjärnskador, s.k. hjärnskakning. Området har ett antal tydliga […]

BrainCool AB (publ) Förstärker sin organisation och uppdatering OM

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF   Pressmeddelande 25 november 2015   BrainCool AB (publ) förstärker organisationen och uppdaterar affärsområdet onkologi. BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, förstärker sin organisation med tre funktioner. Bolaget har under året CE-märkt sina två första produkter, The BrainCool System och COORAL. Dessutom har vi tidigare under sommaren […]

BrainCool AB (publ) – Lämnar in 510(k) ansökan för The BrainCool System

Posted on Posted in Aktieägarbrev

Ladda ner som PDF   Pressmeddelande 3 december 2015   BrainCool AB (publ) lämnar in 510(k) ansökan för The BrainCool System   BrainCool AB, (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, lämnar in en s.k. 510 k-ansökan till amerikanska FDA för regulatoriskt marknadsgodkännande av The BrainCool System. Bolaget har under året CE-märkt sina två […]

Brain Cool AB (publ) – Ansöker om två nya patent för BrainCool Systemet för skydd av selektiv hjärnkylning

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF   Pressmeddelande 24 november 2015   BrainCool AB – ansöker om två nya patent för The BrainCool System avseende selektiv hjärnkylning.   BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, inlämnar två nya patentansökningar för The BrainCool System. Patentansökningarna är inriktade på att skydda bolagets vidareutveckling av kylning av […]

BrainCool AB (publ) – Satsar på marknaden i USA och erhåller 1 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF   Pressmeddelande 3 december 2015   BrainCool AB (publ) satsar på marknaden i USA och erhåller 1 MSEK i forskningsbidrag för kliniska utvärderingar. BrainCool AB, ett företag med fokus på medicinsk kylning, har lämnat in en s.k. 510 k-ansökan till amerikanska FDA för godkännande av The BrainCool System och går nu […]

BrainCool AB (publ) lämnar in 510(k) ansökan för The BrainCool System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool lämnar in 510(k) ansökan för The BrainCool System Ladda ner som PDF BrainCool AB, (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, lämnar in en s.k. 510 k-ansökan till amerikanska FDA för regulatoriskt marknadsgodkännande av The BrainCool System. Bolaget har under året CE-märkt sina två första produkter, The BrainCool System och COORAL. Dessutom har […]