BrainCool AB (publ) Delårsrapport-Q3 2015

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF   Resultat och ställning Kvartalsrapport i sammandrag: Nyckeltal (tkr) Q1-Q3 2015 (Q1-Q3 2014) Nettoomsättning 0 (0) Summa rörelseintäkter 1 791 (27) Resultat efter finansiella poster -6 528 (-2 576) Av- och nedskrivningar av materiella och 34 (0) immateriella anläggningstillgångar Kassa och bank 4 008 (5 217) Resultat per aktie (kr) -0,34 […]

Brain Cool AB (publ) – CE märker Cooral för att motverka Oral Mukosit

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF   BrainCool AB (publ) CE-märker COORAL® BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, CE-märker nu sin andra produkt, COORAL®. Bolaget har tidigare under sommaren erhållit EC-certifikat, ISO 13 485, samt auditerats för det japanska kvalitetssystemet JPAL/ JGMP. Produkten är godkänd för att motverka uppkomsten av kemoterapiinducerad oral mukosit […]

Brain Cool AB (publ)- Uppdatering IRP patent formgivningskydd och varumärke

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF BrainCool AB – uppdatering Intellectual Property Rights  (IPR) för patent, formgivningsskydd och varumärken   BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, inlämnar -patentansökningar (PCT-ansökningar) och har erhållit formgivningsskydd och godkända varumärkesregistreringar. För the BrainCool System, har PCT-ansökningar inlämnats för bolagets patentansökningar avseende ”Shivering” (P109330003) och ”Flerzonskylning” (P109330004). Bolaget har även svarat på förelägganden […]

BrainCool AB (publ) – Tecknar distributionsavtal för The BrainCool System i Australien

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB (publ) tecknar distributionsavtal för The BrainCool System i Australien Ladda ner som PDF BrainCool AB, (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har tecknat ett distributionsavtal för den Australiensiska marknaden med Aurora Biosciences (”Aurora” ), ett bolag med stor erfarenhet inom våra initiala indikationer, hjärtstopp och stroke. Australien är en viktig marknad och det finns redan ett stort antal studier och publikationer inom hypotermibehandling. En av de främsta […]

BrainCool AB (publ) – IEC 60 601-tester godkända för Japan och USA

Posted on Posted in Pressmeddelanden

IEC 60 601-tester godkända för Japan och USA Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har efter tester erhållit godkännande för sin första produkt The BrainCool System, enligt IEC 60 601 3:e utgåvan (elsäkerhet och EMC standarder) för marknaderna Japan och USA. Produkten har tidigare godkänts enligt IEC 60 […]