BrainCool AB (publ) – Genomför riktad emission

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 22 september 2015  BrainCool AB (publ) genomför riktad emission om 12 MSEK BrainCool ABs (”BrainCool”) styrelse har, med stöd av bemyndigande beslutat på årsstämma den 26 mars 2015, fattat beslut om en riktad nyemission om totalt 1 026 100 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp kvalificerade investerare. Emissionen […]