BrainCool AB (publ) tillkännager en De Novo 510 (k) process för Cooral System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 19 augusti 2015 BrainCool AB (publ) tillkännager en De Novo 510 (k) process för Cooral System BrainCool har nyligen genomfört ett möte med amerikanska FDA (Food and Drug Administration), vilket nu har resulterat i att bolaget bekräftat formen för marknadsgodkännande i USA för Cooral System via ett De Novo 510 (k) förfarande. […]

Senareläggning av halvårsrapport

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 7 augusti 2015  Styrelsen har beslutat att halvårsrapporten senareläggs till den 26 augusti 2015 Styrelsen för BrainCool har p.g.a. ändrat tid av styrelsemöte beslutat att flytta fram datumet för halvårsrapporten från tidigare annonserat 12 augusti till 26 augusti 2015. För ytterligare information: Martin Waleij – VD Telefon: 0733 -93 70 […]

Etiska ansökan för klinisk studie med COORAL® System för att motverka oral mukosit godkänd utan anmärkningar

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 4 augusti 2015 Etiska ansökan för klinisk studie med COORAL® System för att motverka oral mukosit godkänd utan anmärkningar. Etikprövningsnämnden i Göteborg har godkänt en randomiserad klinisk studie om totalt 40 patienter som kyls med bolagets produkt COORAL® System och en kontroll grupp om 40 individer som kyls med is. […]

BrainCool AB (publ) – Granskade och godkända för det Japanska kvalitetssystemet JPAL/JGMP

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 9 juli 2015  BrainCool AB (publ) granskade och godkända för det Japanska kvalitetssystemet JPAL/JGMP Vår notified body TUV SUD har på mandat av TUV SUD Japan granskat BrainCool AB, inte bara för ISO 13 485 utan även för JPAL/JGMP (Japanese Pharmaceutical Affairs Law respektive Japanese Good Manufacturing Practice) med positivt utfall. Bolaget har […]

BrainCool AB (publ) – Uppdatering IPR erhåller bifirma IQool Technology och ansökan om EU Design skydd för COORAL® System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 22 juni 2015 BrainCool AB – Uppdatering IPR erhåller bifirma IQool Technology och ansökan om EU Design skydd för COORAL® System BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har ansökt om en bifirma för bolagets grundteknologi som nu har blivit godkänt av bolagsverket, IQool Technology. Vidare har […]

BrainCool AB (publ) – Beviljas EC-Certifikat och ISO 13485

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 2 juli 2015  BrainCool AB beviljas EC-Certifikat och ISO 13485 Certifieringen beviljas av den tyska certifieringsorganisationen TÜV SÜD och har utfört audit 29 juni till 1 juli, och inga större avvikelser har rapporterats (”major non conformities), och bolaget är därmed godkändt. Certifikaten kommer erhållas inom ett par veckor efter audit […]

BrainCool AB (publ) – Ansöker om varumärkesskydd för Coorol System – produkt för att motverka Oral Mukosit samt uppdatering övriga varumärken

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 18 maj 2015  BrainCool AB – ansöker om varumärkesskydd för Coorol System – produkt för att motverka Oral Mukosit samt uppdatering övriga varumärken BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har ansökt om internationellt varumärkesskydd för COORAL® System, avseende BrainCools produkt för att motverka Oral Mukosit. Produkten […]

BrainCool AB (publ) – Uppdatering IPR erhåller bifirma IQool Technology och ansökan om EU Design skydd för COORAL® System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 22 juni 2015 BrainCool AB – Uppdatering IPR erhåller bifirma IQool Technology och ansökan om EU Design skydd för COORAL® System BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har ansökt om en bifirma för bolagets grundteknologi som nu har blivit godkänt av bolagsverket, IQool Technology. Vidare har […]