BrainCool AB (publ) – Godkänt patent för Cooral® System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Godkänt patent för Cooral® System Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har erhållit besked om att Patent- och registreringsverket (PRV) kommer godkänna patentansökan avseende COORAL® System. COORAL® System är BrainCools produkt för att motverka oral mukosit, inom affärsområdet Onkologi. Bolaget kommer nu gå vidare med en internationell […]

BrainCool AB (publ) – Ansöker om varumärkesskydd för Cooral System

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ansöker om varumärkesskydd för Cooral System – produkt för att motverka Oral Mukosit samt uppdatering övriga varumärken Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har ansökt om internationellt varumärkesskydd för COORAL® System, avseende BrainCools produkt för att motverka Oral Mukosit. Produkten uppvisar goda resultat från initiala studier på […]

BrainCool AB (publ) – Uppdatering EuroHyp och klinisk utveckling och organisation

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Uppdatering EuroHyp och klinisk utveckling och organisation Ladda ner som PDF BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, kommer att medverka i ett konsortium för en klinisk studie, EuroHyp, avseende hypotermibehandling av strokepatienter med bolagets produkt, The Brain Cool System. EuroHYP-1-studien är en pan-europeisk, öppen, randomiserad, fas III-studie med finansiering om MEUR […]

BrainCool AB (publ) – Sluter produktionsavtal med Partnertech, Åtvidaberg för BrainCool Systemet

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB sluter produktionsavtal med Partnertech, Åtvidaberg för BrainCool Systemet Ladda ner som PDF Brain Cool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, har slutit ett produktionsavtal för tillverkning och leverans av bolagets första produkt, The BrainCool System. Den första ordern om 20 system av det patentansökta systemet är konfigurerade för EU-marknaden, där […]