BrainCool AB (Publ) publicerar delårsrapport för Q1 2015

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner delårsrapporten här.   Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag:   Nyckeltal (tkr) Q1 2015 Q1 2014 Helår 2014 Nettoomsättning                    –                 –                    – Summa rörelseintäkter                  650                   0                  229 Resultat efter finansiella poster –             1 489 –             200 –             8 751 Av- och nedskrivningar av materiella och                      8 […]

BrainCool AB (Publ) Första steget i certifieringsprocessen av bolagets kvalitetssystem genomfört

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner som PDF Pressmeddelande 16 april 2015   TÜV SÜD, BrainCool ABs notified body, har genomfört den första audit stage (av två) inför certifiering av bolagets kvalitetssystem och utfärdandet av ett EC-certifikat. Brain Cool AB har under det andra kvartalet låtit genomföra certifiering av bolagets kvalitetssystem, för att erhålla ISO 13 485 certifikat och […]