Brain Cool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2014

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Brain Cool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2014 Ladda ner årsredovisningen som PDF BrainCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2014. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan. Det går även att beställa en utskriven version via redovisning@braenden.se. För ytterligare information: Martin Waleij VD, BrainCool AB (publ) Telefon: 0733- […]

Kallelse till årsstämma i BrainCool Ab (publ) torsdagen den 26 mars

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner kallelsen som PDF Ladda ner Bilaga 1 som PDF Ladda ner årsredovisningen som PDF   Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl. 10.00 på Medicon Village i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den […]