BrainCool AB (publ) – Genomför riktad emission om 10 MSEK

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB genomför riktad emission om 10 MSEK Ladda ner som PDF BrainCool ABs (”BrainCool”) styrelse har, med stöd av bemyndigande beslutat på årsstämma den 25 juni 2014, fattat beslut om en riktad nyemission om totalt 2 270 000 nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp kvalificerade investerare (”Nyemissionen”) Emissionskursen per ny […]