BrainCool AB (publ) – Acquires a PC and electronics platform

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool acquires a PC and electronics platform Download as PDF This press release is a translation of the Swedish press release “141218 Brain Cool AB förvärvar Elektronikplattform”, in case of any discrepancies, the Swedish version will apply. BrainCool AB has acquired the Gemstone electronics platform from its developer, Proelec, who previously owned the rights. Gemstone […]

BrainCool AB (publ) – Förvärvar PC och Elektronikplattform

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool förvärvar PC och Elektronikplattform Ladda ner som PDF BrainCool AB har förvärvat elektronikplattformen Gemstone från utvecklaren Proelec som tidigare ägt rättigheterna. Gemstone är användargränssnittet till BrainCools produkter som används för att styra och hantera produkten via en pekskärm. Förvärvet innebär dels kostnadsbesparingar per köpt enhet, men även möjligheten att ytterligare vidareutveckla PC- och elektronikkortet […]

BrainCool AB (publ) – Receives an innovation loan from ALMI

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool receives an innovation loan from ALMI Download as PDF This press release is a translation of the Swedish press release “141219 BrainCool AB erhåller innovationslån från ALMI”, in case of any discrepancies, the Swedish version will apply. BrainCool AB has received an innovation loan of 500,000 SEK for the final phase in the process […]

BrainCool AB (publ) – Erhåller innovationslån från ALMI

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool erhåller innovationslån från ALMI Ladda ner som PDF BrainCool AB erhåller ett innovationslån om 500.000 SEK för den sista fasen till CE certifiering och marknadsgodkännande av den semiportabla produkten – The Brain Cool System – som skall lanseras för indikationerna stroke och hjärtstillestånd under 2015. Produkten kommer att registreras för marknadsgodkännande direkt och inte […]

BrainCool AB (publ) – Strengthens its organization

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool strengthens its organization Download as PDF This press release is a translation of the Swedish press release “141203 BrainCool AB Förstärker organisation”, in case of any discrepancies, the Swedish version will apply. BrainCool AB has strengthened its organization with two positions during the autumn, one position in systems development and quality, and one doctoral […]

BrainCool AB (publ) – Förstärker organisationen

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool förstärker organisationen Ladda ner som PDF BrainCool AB har förstärkt sin organisation med två positioner under hösten, en position inom systemutveckling och kvalitet samt en doktorand för affärsområdet oral mukosit. Jens Hultman Systemarkitekt, kommer närmast från ett uppdrag för Dignitana där han var support för design kontroll dokumentationen till deras FDA PMA ansökan. Jens […]