Aktieägarbrev September 2014

Posted on Posted in Aktieägarbrev

Ladda ner PDF BÄSTE AKTIEÄGARE I BRAINCOOL AB! Det är med stor glädje jag konstaterar aktieägarnas stora intresse och förtroende för bolaget. Vi har under vår första period som noterat bolag presenterat våra första kliniska bevis inom hjärnkylning och presenterat vår andra indikation – medicinsk kylning för att motverka oral mukosit, en allvarlig biverkan vid […]

BrainCool AB (publ) – Avtal med professor Mats Jontell vid Sahlgrenska Akademin om innovation och klinisk utveckling av produkt för oral mukosit

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool avtal med professor Mats Jontell vid Sahlgrenska Akademin om innovation och klinisk utveckling av produkt för oral mukosit Ladda ner som PDF BrainCool har slutit ett avtal med professor Mats Jontell vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet för klinisk utveckling av bolagets produkt för att motverka oral mukosit (OM). OM är ett […]