Fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Dignitana AB och BrainCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Läs Skatteverkets råd och meddelande i helhet: Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets meddelande Skatteverket har lämnat ett allmänt råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Dignitanas utdelning av aktier i BrainCool under mars 2014. Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning, om inte […]