Kommuniké från årsstämma 2014

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Idag, onsdagen den 25 juni 2014, har det hållits årsstämma i Brain Cool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. –          Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. […]

BrainCool AB (publ) – Lanserar och inlämnar patentansökan om ny indikation inom medicinsk kylning

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. BrainCool har initierat aktiviteter inom ett nytt utvecklingsområde för företagets utrustning för medicinsk kylning ̶ oral mukosit, OM, hos patienter som behandlas med kemoterapi och strålning. OM är ett inflammatoriskt tillstånd i munhålans slemhinna. Det drabbar en stor del av de patienter som behandlas med kemoterapi och/eller strålning för cancersjukdom, bl.a. nästan […]

BrainCool AB (publ) – Presenterar ny produkt och kliniska resultat på 5th International Hypothermia and Temperature Management Symposium Edinburgh 7-10 Sept 2014 (www.ihs2014.com )

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Lägesrapport produktutveckling Brain Cool AB har färdigställt underlaget för utveckling och design av två kylningssystem. Ett semiportabelt och ett bärbart. Komponenter och material är beställda för tillverkning av de första prototyperna för utvärdering, test och CE märkning. Med dessa prototyper introducerar Bolaget en rad förbättringar jämfört med det kylningssystem som använts i […]