Stoppdag den 2 maj 2014

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Stoppdag för växling från BTA till aktier är den 2 maj 2014. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå två bankdagar därefter. BrainCool har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Bolaget vidareutvecklar initialt en produkt för kliniska […]

Kommuniké extra bolagsstämma

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Idag den 14 april 2014 hölls extra bolagsstämma i BrainCool AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.    Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2014/2017 Bolagsstämman beslutade om riktad emission av högst 622 872 teckningsoptioner med rätt till teckning av 622 872 nya aktier […]

Företrädesemissionen övertecknad

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner PDF. Den 10 april 2014 avslutades teckningstiden i BrainCool AB:s nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 36,5 MSEK inklusive teckningsåtaganden vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 370 %. Ingen tilldelning sker för garantiåtaganden, vilka ställts utan premieersättning. Genom nyemissionen nyemitteras 3 892 954 aktier. BrainCool tillförs därmed cirka 9,7 MSEK före […]

Ändrat datum för webbhearing

Posted on Posted in Pressmeddelanden

  Ladda ner PDF   Nytt datum för BrainCools webbhearing på AktieTorgets hemsida är den 8 april 2014 klockan 10:00.   Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Information återfinns på www.aktietorget.se.   För ytterligare information Martin Waleij Telefon: 046 – 16 30 92 E-post: info@braincool.se […]

Tilläggsmemorandum

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner memorandum som PDF. BrainCool AB publicerar härmed tilläggsmemorandum med anledning av förslaget att besluta om riktad nyemission av teckningsoptioner vid kommande extra bolagsstämma. Tilläggsmemorandum finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.braincool.se, www.aktietorget.se).   För ytterligare information Martin Waleij Telefon: 046 – 16 30 92 E-post: info@braincool.se