Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)

Posted on Posted in Bolagsstämma, Pressmeddelanden

Ladda ner PDF  Aktieägarna i BrainCool AB (publ), 556813-5957, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 april 2014 kl. 14.00 på Ruben Rausing gata 9, i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2014, […]

Företrädesemissionen inleds idag

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Ladda ner PDF Emissionsdokumenten finner du HÄR Idag, den 27 mars 2014, inleds teckningstiden i BrainCool AB:s företrädesemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 10 april 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen kommer BrainCool att delta i ett antal informationsträffar samt en webbhearing […]

Beslut om företrädesemission inför listning på AktieTorget

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Vid styrelsesammanträde i BrainCool AB den 13 mars 2014 beslutades – med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 december 2013 – att genomföra en nyemission om högst 3 892 954 aktier (motsvarande cirka 9,7 MSEK) inför listning på AktieTorget. Även allmänheten ges rätt att teckna. BrainCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK och garantiåtaganden […]