Dignitana AB erhåller positivt besked om lex ASEA utdelning av dotterbolaget BrainCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Dignitana AB har erhållit förhandsbesked från Skatteverket att utdelningen av samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB till Dignitanas aktieägare omfattas av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen, d.v.s. aktierna i dotterbolaget kan delas ut till aktieägarna i enlighet med lex ASEA (en skattemässig utdelning av aktierna till moderbolagets aktieägare). Under innevarande vecka planeras kallelse till extra […]