Dignitana AB – Dotterbolagsinformation BrainCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB Dignitana AB:s helägda dotterbolag BrainCool AB har avhållit extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2013, varvid stämman fattade följande beslut:Ändring av bolagsordning Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen inför omvandling till publikt bolag, bland annat: Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 517 500 kronor och högst 2 070 000 […]