Dignitana AB utreder avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Styrelsen i Dignitana AB har beslutat att förbereda för en avknoppning av dotterbolaget BrainCool AB genom utdelning till aktieägarna . Beslut om utdelning kommer att fattas vid en bolagsstämma i Dignitana AB när en utredning av samtliga konsekvenser är slutförd. Utdelningen föreslås genomföras enligt Lex Asea, vilket innebär att den är skattefri för Dignitanas aktieägare. Efter […]