Samarbete med University of Edinburgh och organisationsförstärkning

Posted on Posted in Pressmeddelanden

Dignitanas dotterbolag BrainCool AB går vidare med ett samarbetsavtal och avtal om en klinisk studie med University of Edinburgh rörande en studie med bolagets produkt som nu har CE certifierats i enlighet med de medicintekniska regelverken för ytterligare indikationer. Primärmålgruppen är initialt stroke, men produkten godkänns även för andra indikationer inom hjärnkylning, som hjärtstillestånd och […]