Dignitana dotterbolag BrainCool AB utser CRO och går vidare med patentansökan i USA

Posted on Posted in Pressmeddelanden

BrainCool AB har nu utsett en extern klinisk prövningsorganisation (“CRO”) där inledande undersökningar påbörjas redan denna vecka. Samarbetet kommer att öka tempot i processen och skapa ytterligare klinisk evidens och externt bekräfta bolagets resultat. Dignitana lämnade in en s.k. PCT patentansökan 2008 innefattande bl. a. förbättringar av produkten, utveckling av affärsmodellen och andra applikationsområden. Detta […]